คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP)

คณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา  พูลลาภ รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และรองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ระวียัน อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP)  ภายใต้โครงการ Food Safety CMU  ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารภายในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทราบถึง “มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร Good Hygiene Practice หรือ GHP”  ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม (SB4) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X