คณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี

คณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี  เพื่อรำลึกถึงคุณความดีและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะสังคมศาสตร์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  คณะสังคมศาสตร์   ในวันพฤหัสบดีที่  21  มิถุนายน  2561   ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

ใส่ความเห็น

X