คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท ในงานปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

X