คณะสังคมศาสตร์ จะทำการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1

รายละเอียด :

ขอบเขตของาน (TOR) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียอขอบเขตงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X