คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร
ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ
ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2559

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
Single Sign On
   
X