คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  คงทวีศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  คงทวีศักดิ์ 

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 

ในสาขาวิชาสังคมวิทยา  ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2559

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
Single Sign On
   
X