คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชนิดา  สุววรรณประสิทธิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.ชนิดา  สุววรรณประสิทธิ์  ภาควิชาภูมิศาสตร์   

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2559

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
Single Sign On
   
X