คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวชณัฐฎา แสงงาม

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวชณัฐฎา แสงงาม รหัส 560431016 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก

 

คณะสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดี
กับ นักศึกษาระดับปริญญาโท ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก

วิทยานิพนธ์เรื่อง : การประเมินการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของยางพาราจากภาพถ่ายดาวเทียม ของ
นางสาวชณัฐฎา แสงงาม รหัส 560431016
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตร

 

      

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X