คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผู้แทนจากประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม “2018 Southeast-Asia Education and Humanity Deans’ Forum”

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ในฐานะผู้แทนจากประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม 2018 Southeast-Asia Education and Humanity Deans’ Forum (การประชุมคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2018) ซึ่งเป็นการประชุมคณบดีหรือผู้แทน คณะศึกษาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6 ประเทศ โดยในปีนี้จัดขึ้นที่ประเทศไต้หวัน มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 41 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองในเรื่องการศึกษาทางศึกษาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างนานาประเทศ ณ Meeting Room 1 College of Education National Taiwan Normal University  ในระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2561

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X