ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อริยา เศวตามร์ ภาควิชาสตรีศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชามานุษยวิทยา

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X