ขอเชิญใช้ฐานข้อมูล EBSCO Open Dissertations ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

 

สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญใช้ฐานข้อมูล EBSCO Open Dissertations ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ กว่า 500,000 รายการ จาก 25 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก สำหรับผู้ที่ใช้งานผ่านระบบการสืบค้น EDS สามารถสืบค้นฐานข้อมูลนี้ได้จาก EDS platform เพียงกรองข้อมูล content provider เป็น OpenDissertations

ทั้งนี้ สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล EBSCO Open Dissertations ได้ที่ https://goo.gl/KrKSCg หรือ http://library.cmu.ac.th และเลือกที่ e-Databases สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการสารนิเทศ โทรศัพท์ 0 5394 4531 หรือ e-mail : libref@lib.cmu.ac.th

 

ใส่ความเห็น

X