ขอเชิญร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “Ecology, Aesthetic and Anthropocene”

ภาควิชาภูมิศาสตร์จะจัดสัมมนาในหัวข้อ “Ecology, Aesthetic and Anthropocene” โดย Dr. Daniel Niles จาก Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto, Japan ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ภาควิชาภูมิศาสตร์ ตึก 1 ชั้น 3 (SB 1324) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถแจ้งลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ E-mail: geography.cmu@gmail.com  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ใส่ความเห็น

X