การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูงของคณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดการประชุมรับฟังคำแนะนำในการวิเคราะห์ผลกระทบโครงการวิจัยและบริการวิชาการเชิงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา 
เผยแพร่ใน :
https://www.cmu.ac.th/th/article/f9de2553-e73d-40c2-b24f-7aeb24a2c01c

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X