การประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (Postgraduate Academic Exchange Workshop)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ College of International Studies and Social Sciences, National Taiwan Normal University จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (Postgraduate Academic Exchange Workshop) ในวันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 08.40 – 13.00 น. ณ ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม :
https://www.cmu.ac.th/th/article/febee1ae-104c-443a-bb13-a8c49f160b58

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X