การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการทำแผนที่จากระบบอากาศยานไร้คนขับ

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ)  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการทำแผนที่จากระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAVS-Based Mapping) ความถูกต้องสูงขึ้น ในวันที่ 25-27 กันยายน 2562 ณ โรงแรม ibits style เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการพื้นฐานของการจัดทำแผนที่จากอากาศยานไร้คนขับความถูกต้องสูง และเพื่อให้ผู้อบรมได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่จากระบบอากาศไร้คนขับความถูกต้อง

ภาพประกอบ :
https://www.cmu.ac.th/th/article/d1542aec-d442-40b2-924d-733c6cf1aa33

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X