การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

คณะสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม (SB4)

 

ใส่ความเห็น

X