ต้อนรับ Prof. Tatsuya Yamamoto จาก Saisen University, Tokyo, Japan

รศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาตร์ ประธานกรรมการบริหารกองทุน Sylff ให้การต้อนรับ Prof. Tatsuya Yamamoto, Professor of Department of Global Citizenship Studies. Faculty of Literature, Saisen University, Tokyo, Japan ในโอกาสเข้าการพบปะ หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Sylff fellow CMU   ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
Single Sign On
   
X